top of page

Vahvuuksista ammatti

Kun olin nuori, en tiennyt, kuka ja mitä minusta tulee tai missä olen hyvä. En todellakaan tiennyt, mitä työkseni tulen tekemään; oli vielä niin paljon koettavaa, nähtävää ja opittavaa, niin maailmasta kuin omasta itsestä.


Kyber tai tietoturvallisuutta ja siihen liittyviä harmaan eri sävyjä ei opetettu siihen aikaan peruskoulussa. Tämä tarkoitti, etten nuorempana tiennyt, että on olemassa ala, joka tarjoaa monipuolista tekemistä ja jossa pääsee hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Olen kuitenkin aina tiennyt, että haluan olla niin sanotusti hyvien puolella; auttaa ja olla mukana ratkaisemassa haasteita, yrittäen vaikuttaa, tehden asioista himpun verran parempia.


Olin ala-asteelta yläasteelle koulukiusattu. Rankka ajanjakso tuntui loputtomalta ja se saikin minut lopettamaan koulunkäynnin kesken, sillä henkinen kantti ei yksinkertaisesti enää kestänyt. Silti kyseinen, joskin rankka ajanjakso opetti kokemuksena sisukkuutta, itsenäisyyttä ja yksin pärjäämistä. Se opetti myös nopeaa sopeutumista uusiin, muuttuviin tilanteisiin, ihmistuntemusta, tietynlaista intuitiivista varovaisuutta sekä nopeaa reagointia haastaviin tilanteisiin. Kokemus sai minut päättämään, että jatkossa toimin hyvien puolella.


Jo se, että tietää, mitä haluaa edustaa, mikä itseä kiinnostaa ja minkälaisia asioita haluaa olla mukana edistämässä, auttaa tarpeeksi luomaan oman tiekartan, jota kokemukset, niin elämässä kuin työrintamalla, auttavat rakentamaan eteenpäin.


Kyberturvallisuus on ala, joka pitää sisällään moninaiset taustat omaavia ihmisiä. Tiedän entisen leipurin, joka nykyään on raudankova kyberturva-alan ammattilainen. Olen kuullut tanssijasta, joka sittemmin siirtyi tietoturvan pariin. Tunnen atk-harrastelijan, joka nykyään on Suomen tunnetuimpia tietoturva-asiantuntuntijoita myös kansainvälisellä tasolla.


Ajan mittaan huomasin, miten nuorena läpikäydyt, joskin tuskalliset kokemukset jalostivat itsessäni niitä vahvuuksia, joista sittemmin olen urallani kyberturvallisuuden parissa erilaisissa työtehtävissä hyötynyt. Näihin lukeutuvat kyky omaksua nopeasti uutta, hyvät verkostoitumistaidot, kyky hahmottaa kokonaisuuksia, sekä hyvät ja selkeät kommunikaatiotaidot.


Itse kyberturvallisuuden ala tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia ihan kaikille taustoista riippumatta. Eniten ratkaisee halu oppia uutta, mielenkiinto itsensä kehittämiseen sekä periksiantamattomuus. Puhun nyt asenteesta, joka on meissä jokaisessa sisäänrakennettuna;

Kaiken muun voi halutessaan oppia. Oman kokemukseni mukaan alan rooleja kaikkia yhdistää roolista riippumatta kaksi tärkeää tekijää; kommunikaatio ja taito työskennellä yhdessä.


En aloittanut omaa uraani suoraan kyberturvallisuuden parissa, vaan se alkoi aikoinaan pankissa kassapalveluista. Ajan mittaan pääsin asiakaspalvelupuolelta niin sanottujen sisäisten toimintojen puolelle ja tein töitä yksityispankkipalveluiden puolella.


Asia johti toiseen ja pian löysin itseni rahanpesun torjunnasta vastaavasta yksiköstä, jossa toimin asiantuntijatehtävissä. Alkoi tuntua, että työpanoksellani oli nyt enemmän merkitystä. Myöhemmin, oltuani tehtävässä jonkun aikaa, päätin ottaa riskin ja hakea sisäisessä haussa tehtävään, jonka päävastuuna oli kehittää vahvan sähköisen tunnistautumisen ratkaisuja, joita käyttävät miljoonat suomalaiset. Sain tehtävän.


Neljä vuotta hurahti niin regulaation, tietoturvan, sovelluskehityksen, autentikaation, tietoturvatestaamisen, taustajärjestelmäkehityksen, prosessikehityksen, markkinoinnin ja viestinnän parissa. Mahtuu ajanjaksoon myös yksi burnout ja haluankin tällä viestiä, ettei kukaan meistä ole yli-ihminen. Ennen kuin lopetin yli 13 vuotta kestäneen urani pankissa, ehdin vielä toimia Pohjoismaisella tasolla vastaten niin pankin työntekijöiden kuin suurasiakkaiden tietoturvatietoisuudesta kuin myös vanhempana asiantuntijana pankin kyberturvallisuudesta vastaavassa yksikössä.


"Mahtuu ajanjaksoon myös yksi burnout ja haluankin tällä viestiä, ettei kukaan meistä ole yli-ihminen."

Tämän jälkeen aloitin työt SOC:ssa, eli tietoturvavalvomossa, jossa vastasin 12 analyytikon päivittäisestä tekemisestä, varmistaen muun muassa sen, että heillä on kaikki tarvittava työssään suoriutumiseen, jotta yritykset, joiden IT-ympäristöjä valvoimme reagoiden havaittuihin tietoturvapoikkeamiin, voisivat luottaa osaamisemme tasoon.


Nykyään toimin konsulttina, jossa pääsen auttamaan erilaisissa asiakasprojekteissa monipuolisen taustani ansiosta. Olemme tiimini kanssa saattaneet juuri äskettäin loppuun erityisen tärkeän projektin; toimialojen kyberturvallisuuden kypsyysselvityksen, jonka eteen teimme töitä koko viime vuoden. Selvitys toteutettiin osana Huoltovarmuuskeskuksen Digitaalinen Turvallisuus 2030 -ohjelmaa, joka pyrkii vahvistamaan elinkeinoelämän ja yhteiskunnan keskeisten toimijoiden kykyä torjua kyberuhkia ja selvitä kyberhäiriötilanteista.


Kun ymmärtää tarpeeksi eri osasten roolin kokonaisuudessa, ymmärtää sen, miten kaikki toisiinsa isossa kuvassa linkittyvät osaset eivät yksistään voi toimia. Me kaikki tällä alalla olemme kokonaisuuden tärkeitä osasia, joita ilman kokonaisuus ei toimisi yhtä hyvin tai tehokkaasti. Kaikkien osaamista tarvitaan taustoista ja lähtökohdista riippumatta: kaikki tuovat kokemuksellaan ja näkemyksellään pöytään asioita, joita ilman kokonaisuus jäisi vajaaksi.


Meillä ei ole varaa olla käyttämättä toista puolta voimavaroistamme, eli meitä naisia. Meillä ei ole varaa olla tukematta naisia löytämään alalle, sillä ala on riippuvainen osaajista sukupuoleen katsomatta. Ilman riittävää määrää osaajia me emme voi luottavaisin mielin sanoa, että kyberturvallisuuden taso on riittävä nyt ja tulevaisuudessa."Meillä ei ole varaa olla käyttämättä toista puolta voimavaroistamme, eli meitä naisia. Meillä ei ole varaa olla tukematta naisia löytämään alalle, sillä ala on riippuvainen osaajista sukupuoleen katsomatta."

Meillä kaikilla on omat vahvuutemme, jotka ovat jalostuneet meissä omien kokemustemme myötä ajan saatossa; olemme myös väistämättä kaikki erilaisia, tullen erilaisista lähtökohdista, tuoden mukanamme näkökulmia, ajatuksia ja kokemuksMonimuotoisuus on voimavara, josta hyödymme jokainen, mikäli ymmärrämme sen merkityksen. Vuosien varrella monet tutkimukset ovatkin osoittaneet monimuotoisten tiimien olevan muun muassa luovempia ja tuotteliaampia. Tämä on ala, jossa pääsee hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja vaikuttamaan omalla työpanoksellaan lopputulokseen.

"Meillä kaikilla on omat vahvuutemme, jotka ovat jalostuneet meissä omien kokemustemme myötä ajan saatossa; olemme myös väistämättä kaikki erilaisia, tullen erilaisista lähtökohdista, tuoden mukanamme näkökulmia, ajatuksia ja kokemuksia."

Lisäksi alalla tekeminen on mielekästä, sillä me alan ammattilaiset teemme kaikki taustalla töitä sen eteen, että tuotteet, järjestelmät ja palvelut olisivat toimivuutensa lisäksi turvallisia kaikille käyttää ja jotta päivittäinen elämä voisi jokaisella jatkua mutkattomana.


Muuttuvassa, yhä enemmän digitalisoituvassa maailmassa meillä kaikilla riittää opittavaa ja tärkeintä onkin halu pysyä mukana ja oppia, kehittää omaa osaamistaan eteenpäin ja hyödyntää omia vahvuuksiaan niille soveltuvissa työtehtävissä. Kyberturvallisuus on ala, jossa pääsee tekemään asioita yhdessä ihmisten kanssa, joiden tavoitteena on tehdä asioista parempaa. Ja se motivoi.


Oikein hyvää Naistenpäivää. Muistetaan olla rohkeasti ylpeitä osaamisestamme.


Noora Hammar

Perustaja, Women4Cyber FinlandComments


Commenting has been turned off.
bottom of page