top of page

Kuukauden Roolimalli: Kirsi Janhunen


Kuka?

Kirsi Janhunen, Johtava asiantuntija Digi- ja väestötietovirastossa


Koulutustausta

Rakennusinsinööri ja YAMK tradenomi turvallisuusosaamisesta (2011 valmistunut)


Ammatilliset kiinnostuksen kohteet

Oikeustieteet, hallitustieteet ja julkishallinnon johtaminen

Harrastukset: Johdan Ukraina-apupistettä, joka kierrättää hyväkuntoisia tuotteita ukrainalaisille. Lisäksi opiskelen avoimen puolella oikeustieteitä ja hallintotieteitä.


Motto

Ole utelias!


 

Rakennusinsinööri ei tule ensimmäisenä ammattinimikkeenä mieleen, kun Janhusen nimi nousee esille. Hän on julkishallinnon johtamisen konkari, kyber- ja tietoturvasta puhumattakaan. Janhunen paljastaa harrastavansa opiskelua ja luonteenpiirteenä uteliaisuus tulee vahvasti esille hänen uratarinastaan. Valmistuessaan rakennusinsinööriksi, ei kyseisellä alalla ollut töitä ja näin matka johti suoraan jatkokoulutuksen pariin. Näistä opinnoista työharjoittelun kautta ura kyberturvallisuuden parissa aukeni Janhuselle ensin konsulttina ja myöhemmin tietoturvapäällikkönä. Yrittäjänäkin Janhunen on ehtinyt toimimaan.


Tuona aikana Janhunen suoritti YAMK-tutkinnon, ja kiinnostus valtiohallintoa kohtaan kasvoi. Lopulta Janhunen hakeutui asiantuntijavirkaan valtion IT-palvelukeskukseen.

Valtiohallinnon työvuosiin on mahtunut tietoturvallisuuden ohjaustehtävien lisäksi lainvalmistelua sekä valtionhallinnon virtual incident response team, eli VIRTin perustaminen, joka keskittyy vakavien ja laajojen tieto- ja kyberhäiriöiden hallintaan. Näitä tiimejä on nykypäivänä valtiohallinnossa useita, ja mm. vaalien alla perustetaan aiheeseen keskittyvä määräaikainen VIRT-tiimi.


”Pidän haasteista, joita tämä ala jatkuvasti tarjoaa. Minulle on ominaista, etten ainoastaan ratkaise käsillä olevaa ongelmaa, vaan pyrin katsomaan eteenpäin ja ennakoimaan tulevaisuuden potentiaalisia ongelmia.”

Kun Janhuselta kysytään, mikä hänen työssään on mielenkiintoisinta, nostaa hän esille kyberturvallisuuden valmennukset julkishallinnon johdolle ja asiantuntijoille kiristyneessä turvallisuustilanteessa. Valmennuksien tavoitteena on tuoda johtoa ja asiantuntijoita samalle sivulle ”yhteisen kielen” kautta. Työnsuolaksi hän nostaa osaavat ja motivoituneet kollegat niin organisaation sisällä kuin verkostoissa.


Janhunen hymyilee Teams-kameran takana kysyttäessä kyberturvallisuuden tasa-arvotilanteesta. Hyvä tasa-arvotilanne on julkishallinnon puolella ollut keskeinen syy viihtymiselle valtiohallinnon työtehtävissä. Janhunen uskoo vahvasti verkostojen voimaan pohtiessaan laajemmin kyberalan tasa-arvoa.


”Kukaan ihminen tällä alalla ei pysty perehtymään kaikkeen, vaan alalla korostuu yhdessä tekeminen. Verkostoissa luottamukselliset suhteet mahdollistavat vinkkien jaon ja sparrailun.”

Verkostojen osalta Janhunen nostaa esille kannustuksen tärkeyden. Osaamista pitäisi juhlia ja naisten kannustaa toinen toisiaan. Tieto- ja kyberturvallisuus liittyvät käytännössä kaikkeen tekemiseen ja jokainen voi tehdä kyberturvallisuutta tittelistä riippumatta.


Kuuma peruna

Kirsin terveiset

Tällä hetkellä kuntien tieto- ja kyberturvallisuuden kehittäminen sote-uudistuksen ja kiristyneen turvallisuustilanteen aikana on monelle haaste. Resurssien niukkuuden takia on tärkeää kohdistaa tekeminen viisaasti sekä tehdä yhteistyötä.Ruokkikaa rohkeasti omia verkostojanne ja laittakaa hyvä kiertämään. Mitä voisit tuoda omalle verkostollesi?
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page