• W4CFI Articles

Kuukauden Roolimalli: Johanna KinnariLumisen päivän keskellä Teams-puheluun liittyy hymyilevä ja energiaa huokuva Johanna Kinnari. Yllätyksellisesti Kinnari aloittaa kertomalla uransa alkaneen parturi-kampaajana. Hän kuvaa uransa alkutaipaleen kuitenkin avautuneen pääkaupunkiseudulle muuton myötä. Maaseudusta poiketen kaupungissa tuntui mahdollisuuksia olevan laajemmin. Jo yläkoulussa, kun IT:tä kutsuttiin vielä ATK:ksi, koki Kinnari paloa tekniikkaa kohtaan. Ammattikoulututkinnolla ammattikorkeakoulun tie oli auki ja polku kohti kyberturvallisuutta lähti liikkeelle tietojenkäsittelyn tradenomitutkinnon kautta.


Jo reilun viiden vuoden ajan Kinnari on toiminut OP:lla vanhempana tietoturva-asiantuntijana. Hän koki finanssialan merkityksellisenä, sillä alalla on toisaalta paljon sääntelyä ja vaatimuksia, mutta toisaalta kyberturvallisuuteen myös panostetaan laajasti. Hän kuvaa tietoturvan olevan asiakkaan luottamuksen ylläpitämisen keskiössä.


OP:lla on meneillään merkittäviä organisatorisia muutoksia, joita Kinnari kuvaa sanoilla ketterä ja heimotyöskentely. Osana muutosta rakennetaan myös entistä vahvempaa ja kybertietoisempaa organisaatiota.


”Pelkällä pakollisella verkkokoulutuksella ei muuteta kulttuuria. Monimuotoiset toimet ja monikanavainen viestintä on kaiken a ja o.”


Kinnari kokee tärkeäksi sen, että jokainen ymmärtäisi kyberturvallisuuden merkityksen omassa työssään. Viestinnällä mahdollistetaan kyberturvallisuusajattelun jalkauttaminen jokaiselle organisaation jäsenelle. Älä tee tätä -listan sijaan Kinnari painottaa positiivisuuden tärkeyttä kommunikaatiossa. ”Kun toimit näin, varmista nämä” ja muut käytännön esimerkit ovat avainasemassa. Tietoisuuden kasvattaminen konttorihenkilöstön keskuudessa mahdollistaa myös tietoisuuden kasvattamisen asiakkaiden keskuudessa. Kyberkulttuurin muutosta Kinnari kuvailee pitkäjänteisenä prosessina, jonka osana jatkuva viestintä pitää tärkeät asiat henkilöstön mielessä.


Tehokas viestintä sekä kyberkulttuurin muutos vaatii monimuotoisen tiimin ympärilleen. Kinnari mainitseekin kyberalan sopivan monipuoliset taustat omaaville henkilöille. OP:lla tietoturva-asioiden parissa työskentelee niin teknisen puolen kuin myös viestinnän osaajia.


”Koulutus- ja työtaustalla ei ole niin suurta merkitystä kuin sillä, että sinulla on aito kiinnostus ja uteliaisuus oppia alaa.”


OP:n kyberkulttuuriin kuuluu osaamisen jakaminen myös Kinnarin tiimin sisällä. Osaamista jaetaan muille, ja näin ollen myös kyberturvallisuuden eri näkökulmia oppii työn ohessa. Monimuotoinen kybertiimi mahdollistaa laajemmat näkökulmat ja taidot, joita alalla kaivataan. Kinnari antaa vinkiksi alalle halajaville hänen kääntämänsä Helmikuun 2022 SANS- uutiskirjeen.

Kuuma peruna

Johannan terveiset

Toiset ovat sitä mieltä, ettei kouluttamisella ole merkitystä. Kinnari on eri mieltä. On tietenkin haastavaa saada henkilön käyttäytymisessä muutosta aikaan, mutta pitkäjänteisyydellä siihen on mahdollista päästä. Palkitsevinta on nähdä, kun neuvosi saavat aikaan ahaa-elämyksen vastaanottavassa päässä.

Ottakaa selvää alasta ja hypätkää rohkeasti mukaan!