top of page

Kuukauden Roolimalli: Johanna Kinnari


Kuka?

Johanna Kinnari, vanhempi tietoturva-asiantuntija OP-ryhmässä


Koulutustausta

Parturi-kampaaja, tietojenkäsittelyn tradenomi, turvallisuusjohtamisen YAMK

Ammatilliset kiinnostuksen kohteet

Muutosjohtaminen, oppiminen sekä kulttuurinmuutos ja sen mittaaminen


Harrastukset

Koiran kanssa ulkoilu ja talon rakennuttaminen


Motto

"Ammateilla ei ole sukupuolta. Sukupuolella on vähemmän merkitystä, kuin mitä sille annetaan." 

Lumisen päivän keskellä Teams-puheluun liittyy hymyilevä ja energiaa huokuva Johanna Kinnari. Yllätyksellisesti Kinnari aloittaa kertomalla uransa alkaneen parturi-kampaajana. Hän kuvaa uransa alkutaipaleen kuitenkin avautuneen pääkaupunkiseudulle muuton myötä. Maaseudusta poiketen kaupungissa tuntui mahdollisuuksia olevan laajemmin. Jo yläkoulussa, kun IT:tä kutsuttiin vielä ATK:ksi, koki Kinnari paloa tekniikkaa kohtaan.


Ammattikoulututkinnolla tie ammattikorkeakouluun oli auki ja polku kohti kyberturvallisuutta lähti liikkeelle tietojenkäsittelyn tradenomitutkinnon kautta. Jo reilun viiden vuoden ajan Kinnari on toiminut vanhempana tietoturva-asiantuntijana OP-ryhmässä. Hän koki finanssialan merkityksellisenä, sillä alalla on toisaalta paljon sääntelyä ja vaatimuksia, mutta toisaalta kyberturvallisuuteen myös panostetaan laajasti. Hän kuvaa tietoturvan olevan asiakkaan luottamuksen ylläpitämisen keskiössä.


OP-ryhmässä on meneillään merkittäviä organisatorisia muutoksia, joita Kinnari kuvaa sanoilla agiili ja heimo-työskentely. Osana muutosta rakennetaan myös entistä vahvempaa ja kybertietoisempaa organisaatiota.


Pelkällä pakollisella e-learningilla ei muuteta kulttuuria. Monimuotoinen ja monikanavainen viestintä on kaiken a ja o.”

Kinnari kokee tärkeäksi, että jokainen ymmärtäisi kyberturvallisuuden merkityksen omassa työssään. Viestinnällä mahdollistetaan kyberturvallisuusajattelun jalkauttaminen jokaiselle organisaation jäsenelle. Älä tee tätä -listan sijaan Kinnari painottaa positiivisuuden tärkeyttä kommunikaatiossa. ”Kun toimit näin, varmista nämä” ja muut käytännön esimerkit ovat avainasemassa. Tietoisuuden kasvattaminen konttorihenkilöstön keskuudessa mahdollistaa myös tietoisuuden kasvattamisen asiakkaiden keskuudessa. Kyberkulttuurin muutosta Kinnari kuvailee pitkäjänteisenä prosessina, jossa jatkuva viestintä on pakollinen paha.

Tehokas viestintä sekä kyberkulttuurin muutos vaatii monimuotoisen tiimin ympärilleen. Kinnari nostaakin esiin sen, miten erilaisista taustoista huolimatta kaikki sopivat kyberalalle. OP-ryhmässä tietoturva-asioiden parissa työskentelee niin teknisen puolen kuin viestinnän osaajat.


Koulutus- ja työtaustalla ei ole niin suurta merkitystä kuin sillä, että sinulla on aito kiinnostus ja uteliaisuus oppia alaa.”

OP-ryhmän kyberkulttuuriin kuuluu osaamisen jakaminen myös Kinnarin tiimin sisällä. Osaamista jaetaan muille, ja näin ollen työn ohessa oppii kyberturvallisuuden eri näkökulmia. Monimuotoinen kybertiimi mahdollistaa laajemmat näkökulmat ja taidot, joita alalla kaivataan. Kinnari antaa vinkiksi alasta haaveileville lukea hänen kääntämänsä Helmikuun 2022 SANS-uutiskirjeen.Kuuma peruna

Johannan terveiset

​Toiset ovat sitä mieltä, ettei kouluttamisella ole merkitystä. Kinnari on eri mieltä. On tietenkin haastavaa saada muutos aikaan henkilön käytöksessä, mutta pitkäjänteisyydellä siihen on mahdollista päästä. Palkitsevinta on nähdä, kun neuvosi saavat aikaan ahaa-elämyksen vastaanottavassa päässä.

Ottakaa selvää alasta ja hypätkää rohkeasti mukaan!


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page