top of page

Kuukauden Roolimalli: Elina Suni


Kuka?

Elina Suni, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu / JYVSECTEC


Koulutustausta

Bachelor of Business Administration AMK (2008) ja Master of Business Administration

YAMK (2019) sekä Tieto- ja viestintätekniikan insinööri AMK (2021), fokuksena kyberturvallisuus ja ohjelmistokehitys


Ammatilliset kiinnostuksen kohteet

Tieto- ja kyberturvallisuus, ohjelmistoala


Harrastukset

CrossFit, hiihto ja musiikki


Motto

”Anyone who has never made a mistake has never tried anything new” - Albert Einstein


Some:

 

Toukokuun roolimalli Elina Suni on alanvaihtaja. Samalla työnantajalla, Jyväskylän

ammattikorkeakoululla, hän on kuitenkin työskennellyt vuodesta 2010 alkaen. Elina aloitti

opiskelijahallinnon ja TKI-toiminnan tukitehtävissä ja eteni jatkokouluttautumisen myötä ensin asiantuntijaksi IT-instituuttiin ja sitten projektipäällikön tehtäviin. Tällä hetkellä hän työskentelee erilaisten kyberturvallisuushankkeiden projektipäällikkönä Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutissa. Lisäksi hän on mukana järjestämässä Jamkin yhteydessä toimivan JYVSECTECin (Jyväskylä Security Technology) toteuttamia kansallisia kyberturvallisuusharjoituksia.


Kuvaillessaan alanvaihtotarinaansa Elina toteaa, että “virheitä tulee, mutta niitä ei kannata hävetä tai pelätä, niistä oppii”. Hän painottaa, että edetäkseen tulee mennä rohkeasti virheiden kautta eteenpäin. Hänen ensimmäinen työpaikkansa tradenomiksi valmistumisen jälkeen oli Nokia Siemens Networksin (NSN) tekninen tuki, jossa tehtäviin kuului muun muassa identiteetin hallintaa. Elina kertoo pitäneensä työn teknisyydestä, vaikka tekninen puoli ei alussa ollutkaan hänen vahvuutensa. Kun 2018 avautui mahdollisuus hakea ICT-alan muuntokoulutukseen, hän tarttui mahdollisuuteen ja valmistui 2021 insinööriksi. Insinööriopintoja Elina kuvailee mukaansatempaavina, vaikka opinnot olivat myös ajoittain haastavia.


“Virheitä tulee, mutta niitä ei kannata hävetä tai pelätä, niistä oppii.”


Elinan mukaan hän tiesi jo opintojen aikana, että ICT-alalla häntä kiinnosti etenkin

kyberturvallisuus. Tämän hetken työtehtävistä hän kertoo kiinnostavimmaksi JYVSECTECin

kehittämän RGCE (Realistic Global Cyber Environment) -harjoitusympäristön laajentamisen eri toimialoille. Viimeisimpänä harjoitusympäristöä on pilotoitu elintarviketuotannon ja -jakelun toimijoiden kanssa. Elinan mukaan on ollut mielenkiintoista syventyä siihen, mikä on eri toimialojen näkökulmasta kyberturvallisuudessa keskeisintä ja millaisia erityisiä teknisiä järjestelmän tarpeita aloilta löytyy. Kaiken lisäksi työssä pääsee tekemään yhteistyötä sekä yksityisen sektorin että viranomaisten kanssa.


Elinan kuvaillessa nykyistä työtään ja uraa kyberturvallisuusalalla tulee vahvasti ilmi, että hän pitää tekemäänsä työtä merkityksellisenä. Sen lisäksi, että kyberturvallisuus on koko yhteiskunnan resilienssin kannalta välttämätöntä, RGCE-ympäristössä järjestettyihin kyberharjoituksiin osallistuneilta organisaatioilta saatu palaute on Elinan mukaan yksi työn parhaimmista puolista. Haastaviakin asioita toki on, jonka vuoksi hän kertoo arvostavansa tiiminsä osaavia asiantuntijoita ja esihenkilöitä, jotka ovat Elinan mukaan uskoneet häneen silloinkin, kun hän ei itse vielä uskonut itseensä.

Elinan vinkki alalle pyrkiville:

Terveiset lukijoille:

“Jos kyberturvallisuus alana kiinnostaa, ole rohkea ja selvitä, mitä mahdollisuuksia on kouluttautua

alalle! Tutkintoja löytyy eri koulutusasteilta ja tarjolla on myös laadukkaita täsmä- ja jatkokoulutuspaketteja,

sekä oppilaitosten että yritysten tarjoamina. Ala on todella mielenkiintoinen ja työt eivät (valitettavasti)

näytä loppuvan lähitulevaisuudessa.”

“W4CFI:n toiminta on hyvä esimerkki siitä, miten alan monimuotoisuutta voidaan edistää. Naisten omakohtaisia kokemuksia alasta ja urasta tarvitaan. Kyberturvallisuudessa yhdistyy tietoturvallisuuden, jatkuvuuden hallinnan sekä kriisivarautumisen ajattelua. Kyberturvallisuuden parissa työskentely luo turvallista yhteiskuntaa, jonka vuoksi alalla työskentely tuntuu aidosti merkitykselliseltä.”


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page