top of page

Alanvaihtajat lisäävät kyberturva-alan monimuotoisuutta

Kyberturvallisuusala on kiivaasti kasvava ja kehittyvä, ja uusia osaajia tarvitaan jatkuvasti. Alalla pidempään viihtyneiden houkuttelun lisäksi yritysten on entistä aktiivisemmin mietittävä keinoja uusien kykyjen löytämiseksi. Cinian kyberturvapalvelujen tuotannon vetäjä Ari Rantala kertoo millaisia ratkaisuja Cinia on työnantajana tehnyt asian suhteen. Lisäksi Cyber Security Analyst Sarita Sandell ja projektipäällikkö Piritta Kosunen muistelevat omaa matkaansa kyberin pariin – ja Cinialle töihin.


Oppilaitosyhteistyö kantaa hedelmää

Cinia tekee säännöllisesti yhteistyötä useiden oppilaitosten kanssa, myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Yhteistyön tavoitteena on löytää tulevaisuuden cinialaisia, mutta samalla se on toimiva tapa tehdä brändityötä ja lisätä muutenkin yrityksen näkyvyyttä. Ari Rantalalla on itsellään kokemusta Business College Helsingin kanssa toimimisesta: – Eri vaihtoehtoja mietittäessä korostuu yhteistyömallin selkeys ja se, että malli tukee yrityksen tavoitteita. Business Collegen alanvaihtajille tarkoitettu SOC Specialist –koulutus sopi hyvin meidän silloiseen tavoitteeseemme kasvattaa SOC –liiketoimintaamme. Tämän yhteistyön kautta olemme saaneet taloon hyviä harjoittelijoita, joista myöhemmässä vaiheessa tuli meille vakituisia työntekijöitä.


Aikuiset alanvaihtajat ovat monen yrityksen mielestä varsin kiinnostava vaihtoehto. – Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että kyky kasvattaa uusia osaajia sisäisesti on suorastaan elinehto organisaatiolle. Alanvaihtajien vahvuus on myös se, että nämä henkilöt ovat jo toimineet työelämässä ja se on heille tuttua, vaikka ala vaihtuukin. Aiempi kokemus on myös rikkaus. Kyberturvapuolella aikaisemmista ammateista voi olla monenlaista hyötyä. Me Cinialla toimimme palveluntuottajana eri alojen organisaatioille. Jos henkilöllä on asiakasorganisaation toimialasta kokemusta, niin hän ymmärtää asiakkaan tarpeet sekä riskit ihan eri tavalla kuin ilman vastaavaa kokemusta oleva, Ari jatkaa.


Alanvaihtajat kasvattavat naisten osuutta


Jos palataan ajassa noin viisi vuotta taaksepäin, oli Cinian naispuolisten työntekijöiden määrä kyberpuolen organisaatiossa tasan nolla. Nyt kyberin parissa työskentelevien naisten osuus on noussut noin 9 prosenttiin ja koko Ciniassa naisten osuus on jo 19 %. – Oppilaitosyhteistyöllä ja Women4CyberFinlandin kannattajajäsenyydellä molemmilla on varmasti iso rooli siinä, että olemme saaneet kasvatettua naisten osuutta. Naispuolisia henkilöitä on yksinkertaisesti hakenut viime vuosina aiempaa enemmän Cinialle töihin, Ari toteaa.


Cinialla ollaan selvästi mietitty millainen työnantajan tulisi olla, jota yhä useammat kokisivat yrityksen itselleen sopivaksi vaihtoehdoksi tulevaisuudessa. Näin Ari kuvaa Cinian toimintatapaa: – Sanoisin, että olemme työnantajana joustava. Meillä töitä voidaan tehdä monella eri tavalla. Haluamme kunnioittaa yksilöitä ja heidän tarpeitaan, vaikka teemmekin tiimityötä. Yksilöllisyys, yhdessä tekeminen ja molemminpuolinen luottamus kuvaavat meidän tapaamme toimia.


Uusia osaajia tarvitaan Cinialla jatkossakin. Ari mainitsee erityisesti analyysi-, incident response- ja IT-forensiikkatyön rooleina, joihin osaajia tullaan rekrytoimaan. Samoin projektijohtamisen ja pilven tietoturvan ammattilaisilla riittää kysyntää. Kaiken perustana on kuitenkin henkilön aito kiinnostus kyberturva-alaan ja halu tehdä hyvää. – Olemme hyvin puolella ja haluamme turvata asiakkaidemme ympäristöjä. Halu oppia uutta on keskeistä, koska kyberturva-ala muuttuu äärimmäisen nopeasti.Cinialaiset kuvassa
Sarita Sandell, Piritta Kosunen ja Ari Rantala, Cinia.

Työelämän paras päätös


Sarita Sandell on työskennellyt Cinialla kohta kaksi vuotta ja hän sopii hyvin esimerkiksi aikuisesta alanvaihtajasta. Arkeologiksi aikanaan valmistunut Sarita on arkeologin töiden lisäksi työskennellyt pitkään kultasepänliikkeessä kuin myös terveydenhuollon puolella erilaisissa tehtävissä.


Arkeologin uramahdollisuudet Suomessa ovat rajalliset, joten ollessaan äitiyslomalla Sarita alkoi vakavissaan pohtia täysin uuden alan opiskelua. Entinen työkaveri oli opiskellut Business Collegessa aikuisten Service Desk –ohjelmassa ja tämän esimerkin innoittamana Sarita päätyi opiskelemaan samaan opinahjoon SOC Specialist –koulutukseen. Vaikka ala oli Saritalle täysin vieras, päätös lähteä opiskelemaan oli oikea: – Olen tosi onnellinen, että uskalsin tehdä loikkauksen tuntemattomaan. Oman työelämäni paras päätös on se, että päätin hakeutua opiskelemaan kyberturvaa.

Opintoihin kuului harjoittelujakso ja sen Sarita pääsi tekemään haluamassaan paikassa eli Cinialla. Hyvin sujuneen harjoittelun jälkeen hän sai vakipaikan analyytikkona Cinian SOC-tiimissä. Sarita on viihtynyt Cinialla hyvin ja allekirjoittaa Arin näkemyksen työnantajan joustavuudesta: - Oman elämäntilanteeni vuoksi teen tällä hetkellä pääsääntöisesti päivätöitä ja hoidan SOCin päivystysvuoroja vain satunnaisesti. Pidän myös siitä, että täällä kannustetaan ihmisiä oman osaamisen kehittämiseen, riippumatta roolistasi. Samoin hieno juttu on se, että nyt toimin itse perehdyttäjänä seuraaville Business Collegesta Cinialle tulleille harjoittelijoille.


Kaupallinen ala vaihtui kyberiin


Piritta Kosunen ehti työskennellä 15 vuotta kaupallisella alalla, pääsääntöisesti kansainvälisille brändeille. Vuosien varrella ajatukset työn merkityksellisyyden tärkeydestä sekä toiveet oman toiminnan yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta vahvistuivat, ja Piritta mietti jopa hakemista poliisikouluun. Hakeminen kuitenkin jäi ja työ vaihtui äitiyslomaan: – Minulla on aina ollut voimakas halu oppia uutta. Tuossa vaiheessa elin tietynlaista murrosvaihetta elämässäni, esiin nousi myös halu tehdä hyvää. Vanhempainvapaan jälkeen aloitin markkinointitehtävissä, mutta tällä kertaa kyberturva-alan yrityksessä, Piritta kertoo.

Ensimmäinen askel kohti kyberiä oli otettu. Vaikka toimialan substanssiosaaminen oli vähäistä, Piritta koki, että yhteisö otti hänet hienosti vastaan: – Ala vei minut ns. mennessään. Aloitin markkinointitehtävistä, mutta aloin olla koko ajan enemmän kallellaan teknologiaan ja ratkaisuihin liittyviin asioihin. Lopulta loikkasinkin projektinhallinnan tehtäviin.

Cinialla Piritta on ollut vuoden 2023 alusta alkaen ja hän on viihtynyt hyvin. Projektipäällikön tehtävässä hän pääsee myös soveltamaan aiemmin kertynyttä työkokemusta. Pirittan mukaan yksilöllisyyden ja joustavuuden periaatteet toteutuvat Cinialla: – Se, että minut on kohdattu täällä yksilönä, on erittäin motivoivaa. Sillä on oikeasti merkitystä, kuka olen, millainen on taustani ja mikä minua kiinnostaa. Olen voinut vaikuttaa työni kontekstiin. Vastaavaa ei kaikissa organisaatioissa ole, kyberalan sisälläkin yritysten työkulttuureissa on eroja.


Monipuolisia työmahdollisuuksia


Keskustelu kääntyy kyberalan vinoutuneeseen sukupuolirakenteeseen ja siihen, millä keinoin naisia saataisiin houkuteltua ja rohkaistua hakeutumaan opiskelemaan ja työskentelemään alalla. – Itse ainakin korostaisin enemmän sitä, kuinka jännittävää tämä työ voi olla. Tilanteet vaihtelevat ja koko ajan oppii uutta. Itselläni oli lisäksi ennakkoluulona se, että ala on hyvin insinöörivaltainen. Todellisuudessa alalla kuitenkin pärjää hyvin muunkin tyyppisellä osaamisella. Yksi toimialan vahvuus on myös se, että ihmiset täällä ovat lähestyttävämpiä kuin monella muulla alalla. Ja sellainen turha hierarkkisuus puuttuu kokonaan, Sarita pohtii.


Piritta on samoilla linjoilla: – Sopivia työtehtäviä löytyy hyvin erilaisille persoonille. Sen vuoksi alan monipuolisia työmahdollisuuksia pitäisi nostaa paremmin esiin. Osaajista on pulaa ja minun mielestäni alalla on jossain määrin työntekijän markkinat. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että pystyt todennäköisesti keskittymään niihin asioihin, jotka sinua kiinnostavat.

Kyberturva-alaa tulevaisuuden vaihtoehtona pohtivaa Piritta kehottaa aloittamaan alan seuraamisen: – Esimerkiksi monet kyberalan vaikuttajat osaavat kertoa asioista kansantajuisesti. Yle Areenassa pyörii Team Whack –sarja, Kyberturvallisuuskeskuksen sivuilta löytyy erilaisia katsauksia ja aina voi myös ottaa yhteyttä kiinnostaviin yrityksiin ja muihin tahoihin.


Kaikki kolme lähettävät lopuksi alan toimijoille terveisiä: – Älkää tehkö kyberalan asioista liian vaikeita, se ei vie alaa eteenpäin. Puhutaan mieluummin asioista selkokielellä, eikä viljellä mystiikkaa.Cinia on Women4CyberFinlandin yksi vuoden 2023 kannattajajäsenistä ja Business College Helsinki yksi yhteistyökumppaneista.


Teksti: Marja Wallinmaa, W4CFI Articles

Kuva: Cinia


Opmerkingen


Opmerkingen zijn uitgezet.
bottom of page