top of page

Tietosuoja & tietojenkäsittely

Women4Cyber Finland ry ​ei ylläpidä jäsenrekisteriä.

Tiedot, joita yhdistys kerää, ovat yhteydenoton yhteydessä jätettyjä tietoja, joita henkilö(t) ovat jättäneet ollessaan yhteydessä yhdistyksen toimintaan liittyen. Näitä tietoja voivat esimerkiksi olla

 

  • Henkilön nimi

  • Yrityksen nimi

  • Sähköpostiosoite

  • Puhelinnumero.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste


Henkilön tietoja kerätään ja käsitellään henkilön suostumuksella yhdistyksen hallituksen jäsenten tai vapaaehtoistiimin jäsenten kanssa sovitun asian täytäntöön panemiseksi.

Kerättävien henkilötietojen käyttö

 

Tietoja käytetään henkilöiden kanssa yleiseen kommunikointiin tai sovitun asian täytäntöön panemiseksi. Yhdistys ei luovuta tietoja ilman henkilön lupaa yhdistyksen ulkopuolelle.

bottom of page