top of page

Vinkkaa meille lopputyö / Tip us on a great thesis

(ISC)²:n esittämän arvion mukaan kyberalalla on tällä hetkellä maailmanlaajuista työntekijävajetta 3,4 miljoonan henkilön verran. Osaajapulaan on herätty myös Suomessa: kyberturvallisuusalan kattojärjestö FISC:n mukaan vuoteen 2025 mennessä tarvetta olisi 15 000 uudelle alan osaajalle. Organisaatioiden ja yhteiskuntien näkökulmasta luvut ovat huolestuttavia, mutta osoittavat samalla, että innostuneille ja asiansa osaaville tulevaisuuden tekijöille riittää nyt ja jatkossa tehtävää kyberin parissa.


W4CFI haluaa olla mukana luomassa tasa-arvoisempaa ja monimuotoisempaa kyberalaa. Pyysimme toukokuussa seuraajiamme vinkkaamaan meille kiinnostavia kyberaiheisia lopputöitä ja iloksemme saimme useita vinkkauksia. Alla olevaan listaukseen on koottu vuosina 2022-2023 julkaistuja lopputöitä, joiden on katsottu olevan linjassa W4CFI:n mission kanssa. Alla olevat lopputyöt osoittavat, että opiskelijoiden joukosta löytyy valtava määrä osaamista, potentiaalia ja tietämystä tulevaisuuden kyberalan rakentamiseksi. W4CFI onnittelee kaikkia valmistuvia ja toivottaa rentouttavaa sekä inspiroivaa kesää. 💜

 

(ISC)² estimates that there is a worldwide gap of 3.4 million cybersecurity workers. This skills shortage is also apparent in Finland, where the cybersecurity umbrella organization FISC estimates that 15,000 new cybersecurity talents will be needed by 2025. These figures are worrying for organizations and societies, but they also show that there is and will continue to be plenty of work for enthusiastic and skilled future cybersecurity professionals.


W4CFI wants to be part of creating a more equal and diverse cyber sector. In May, we asked our followers to tip us about cyber-related theses and we were delighted to receive several tips. The list below contains a selection of theses published between 2022 and 2023 that are in line with W4CFI's mission and values. The theses below show that there is a huge amount of talent, potential and knowledge among students to build the cyber industry of the future.


W4CFI congratulates all graduates and wishes you a relaxing and inspiring summer 💜

 
Lopputyöt suomeksi

Björklöf, Hanna: Kyberturvallisuus terveydenhuollossa ja PACS-tietojärjestelmiin kohdistuvat käytännön kyberuhat (2022) https://www.theseus.fi/handle/10024/746702


Hedeman, Elina: Kybertilannekuva valtioneuvoston kansliassa (2022) https://www.theseus.fi/handle/10024/722709 Ilomäki, Kati: Tietovirrat ja niiden hallinta kybertilannekuvan muodostamisen kontekstissa (2023) https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86323


Isännäinen, Anu; Tulkki, Sanna: Kyberturvallisuus terveydenhuollossa : mitä sairaanhoitajan tulee tietää ja osata? (2022) https://www.theseus.fi/handle/10024/755584


Kaipainen, Sari; Pyysing, Miiro: Kyberturvallisuus suomalaisessa perusopetuksessa: suomalaisessa peruskoulussa tapahtuvan kyberturvallisuuden opetuksen nykytila ja opetussuunnitelmien perusteiden tulevaisuuden suuntaviivat (2022) https://www.theseus.fi/handle/10024/780558


Kallio, Riina: Kyberturvallisuus osana siviili-ilmailun turvallisuutta (2022) https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/83761

Karintaus, Laura: Kyberhyökkäykseen varautuminen terveydenhuolto-organisaatiossa (2022) https://trepo.tuni.fi/handle/10024/140455


Kentala, Heidi: Tietosuojalainsäädännön vaikutukset tietoturvayrityksen toiminnassa (2023) https://www.theseus.fi/handle/10024/791258

Kivelä, Sami: Avoimen lähdekoodin Software-Defined Perimeter -toteutusopas (2023) https://www.theseus.fi/handle/10024/793091


Nykänen, Annika: Kyberturvallisuuden/tietoturvallisuuden opetus peruskoulussa (2023) https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86525 Oksanen, Elina: Kyberresilienssin rooli sosiaalihuollon organisaatioiden toiminnassa (2022) https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/84973 Siltasalmi-Kautto, Reetta: Miten tukea IT-uran alussa olevia naisia kohti huippuasiantuntijuutta? (2023) https://www.theseus.fi/handle/10024/801370


Vildhjärta, Jertta: PESTEL-analyysityökalun luominen organisaation kyberturvallisuuden tueksi (2023) https://www.theseus.fi/handle/10024/792049

Wallenius, Heidi: Henkilöstön tietoturvatietoisuuden vahvistaminen (2023) https://www.theseus.fi/handle/10024/790211

Theses in English

Jokela, Patrik: A Quantitative Analysis of Vulnerabilities and Exploits in Home IoT Devices (2023) https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86729 Kauppinen, Katri: Towards better information security with UX practices : A Systematic Literature Review (2023) https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/15693


Keränen, Annu-Maria: Rising cyber threats targeting the banking sector (2022) https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81740


Kyrölä, Alina: Reporting cyber security to management and board of directors (2022) https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/82524

Vasenius, Petrus: Best practices in cloud-based Penetration Testing (2022) https://www.utupub.fi/handle/10024/173476

 
Lähteet/ References

The (ISC)² Cybersecurity Workforce Study 2022. YLE: Tietoturva-alan opiskelijoita ei valmistu riittävästi eikä koulutus vastaa työelämän tarpeita, kertoo yliopistotutkimus. Yle uutiset/STT. 24.9.2022.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page